powrót

PROFINE TROCAL 70mm AD

Profile okienne o 70 mm szerokości zabudowy.

Nowoczesne, ekologiczne systemy okienne i drzwiowe KBE 70mm pozwalają na niecodzienną, a jednocześnie harmonijną aranżację mieszkania czy domu. Oprócz walorów optycznych KBE zachowuje najwyższe parametry techniczne, przyczyniając się do podwyższonego standardu życia.

Profile greenline spełniają najwyższe wymagania jakościowe:

  • podwyższona izolacja cieplna - dzięki głębokości budowlanej 70 mm i ilości komór powietrznych wewnątrz kształtowników okiennych osiągnięty zostaje najlepszy w tej klasie współczynnik przenikania ciepła Uf,
  • podwyższona szczelność - system z uszczelką przylgową wyróżnia się zastosowaniem wewnętrznej i zewnętrznej uszczelki o zwiększonej,
  • podwyższona sztywność - SYSTEM 5 KOMOROWY wyjątkowy w swoim rodzaju kształt komór systemu KBE 70mm zapewnia wysoką stabilność okien i drzwi oraz nie doprowadza do odkształcania się profili.

Dzięki układowi niezlicowanych i półzlicowanych powierzchni ram i skrzydeł oraz atrakcyjnie małej szerokości widocznej KBE 70mm stwarza możliwości dowolnej i wyjątkowej aranżacji fasad.