powrót

SV 530-B

Najnowocześniejsze sterowanie maszyny oparte w pełni na CNC pracujące w środowisku WINDOWS, umożliwiające oczyszczanie wszystkich profili dostępnych na rynku niezależnie od ich geometrii czy zakresu czyszczenia.